Näthinneavlossning (Amotio)

Näthinneavlossning beror oftast på en inbyggd svaghet i näthinnans hållfasthet.

Som regel sker näthinneavlossningen från utkanten av ögat, utanför ögats centrala delar, det vill säga synnerven och gula fläcken. Händelseförloppet skulle kunna liknas vid en tapet som lossnar från väggen. För att skador inte ska bli allvarliga och leda till synnedsättning är det viktigt att ögonen undersöks. I en del enklare fall är det enbart hål i näthinnan, som kan åtgärdas snabbt genom laserbehandling.

Symptom:

Dragningar i näthinnan leder till att det upplevs som det ”blixtrar” i utkanten av ögat. Det kan också vara så att man ser skuggor i vissa delar av synfältet. Symptomen känns som den kommer plötsligt och det är då viktigt att inte vänta med att få ögat undersökt.

Behandling:

Näthinneavlossning åtgärdas genom operation på sjukhus. Vid snabb behandling påverkas i regel inte synen, men om man låter det gå för länge så kan centrala delar av ögat skadas allvarligt med symptom som upplevs som en rullgardin för ögat.