Grå starr (Katarakt)

Grå starr är en av våra vanligaste ögonsjukdomar. Ögats lins grumlas, vilket ger en gradvis synförsämring och kan komma snabbt eller successivt under flera år. Sjukdomen uppträder normalt i 50–70 årsåldern.

Har du väl fått grå starr på ena ögat är risken stor att även det andra drabbas. Fast oftast uppstår inte symptom på bägge ögonen samtidigt. Det finns flera typer av grå starr och den vanligaste formen har ett långsamt förlopp. Hos vissa personer kan dock synen bli mycket dålig på 1–2 månader. Vid en ögonundersökning är det lätt att upptäcka tecken på grå starr. Att linsen blir grumlig beror på en förändring av ämnesomsättningen i linsen. När yngre personer får grå starr beror det ofta på ärftliga faktorer, eller någon annan sjukdom som till exempel diabetes.

Symptom:

Synen försämras gradvis. Det blir svårare att se färger och konturer. Ofta känns det svårt att ställa in skärpan, man kan lätt bli bländad och uppleva att man ser dubbelt med ett öga. Har ögonen drabbats olika kan det också upplevas svårt att bedöma avstånd.

Behandling:

Grå starr behandlas, vid behov, genom en operation där ögats lins ersätts av en konstgjord lins. I ett tidigt skede av sjukdomen kan det räcka med glasögon eller linser. Numera har det även blivit möjligt, men inte så vanligt, att operera in multifokala linser som korrigerar synen på olika avstånd.

Solens farliga UV-strålar påverkar utvecklingen av grå starr. Så genom att skydda dina ögon, helst från tidig ålder, med solglasögon kan du skjuta upp utvecklingen av grå starr.