Bindhinneinflammation (Konjunktivit)

Bindhinneinflammation kallas ofta ögoninflammation och är ganska vanligt, relativt ofarlig, men ofta mycket irriterande.

Inflammationen kan orsakas av virus, en bakterie eller allergi och smittar lätt vid kontakt. Har du någon i din omgivning med ögoninflammation, bör du vara extra vaksam. Använd till exempel inte samma handduk.

Symtom:

Röda ögon, svullnad och klåda. Ögat blir klibbigt av var och det kan upplevas grusigt i ögat, vilket gör att man upplever att synen blivit sämre.

Behandling:

Är den bakteriell behandlas den med antibiotika i form av salva eller ögondroppar, allergisk med allergimedicin och är den orsakad av ett virus så behövs oftast ingen behandling.