Våra vanligaste ögonsjukdomar

När vi blir äldre påverkar åldrandet vår syn. Vi ser sämre, får torrare ögon och drabbas av åldersrelaterade ögonsjukdomar. Men idag kan de både behandlas och förekommas, bara vi upptäcker dem i tid. Vissa saker hör åldern till och är inte alltid helt lätta att påverka. Som att vi får rynkor, fula fläckar på huden och att vår syn försämras.

Redan i fyrtioårsåldern börjar våra ögon visa de första symptomen på åldersförändringar. Det börjar med den så kallade ålderssyntheten. Det löser de flesta av oss med hjälp av läsglasögon eller linser som kompenserar för det sämre närseendet. Det går också idag att operera sig mot ålderssynthet. Med stigande ålder löper sedan många av oss en ökad risk att drabbas av andra besvär. Besvär som kan tyda på att man drabbats av någon av de ögonsjukdomar som är vanligt förekommande när man kommer upp i ålder. Som grå starr, glaukom och åldersförändringar i gula fläcken.

Här har din optiker en nyckelroll när det gäller att upptäcka försämringar i ögat i ett tidigt skede. För ju tidigare ögonsjukdomar upptäcks, desto större chans att slippa onödiga besvär eller ännu värre skador som inte går att åtgärda för att sjukdomen gått för långt. Det är också därför vi inom KlarSynt lägger stor vikt vid våra synundersökningar, där vi även undersöker ögats hälsa, inte bara synen. Skulle optikern upptäcka några förändringar som behöver läkarvård ser han eller hon till att remittera till ögonläkare.

Läs om: